Övrig information

Övrig information

Fiskevårdsföreningen strävar efter att åstadkomma ett fiskevatten som är produktivt och hållbart på lång sikt. Det innebär att vattnets möjligheter till fiskproduktion skall utnyttjas och att fiskereglerna skall anpassas till de ekologiska förutsättningarna och föreningens mål.

Som exempel på åtgärder som ska förbättra fiskreproduktionen kan nämnas utsättningen av Gös i Mässen, Bönnern, Bleken och Bleklången samt placeringar av lekvasar i Näfsjön.
Under år 2014 pågår ett arbete för att utveckla en förvaltningsplan för föreningens fiskevatten. En viktig del av förvaltningsplanen blir att forma och fastställa fiskeregler som ska bidra till ett fiske av hög kvalitet.

Vi är ca 1200 medlemmar huvudsakligen bosatta inom eller med annan anknytning till Finspångs kommun. Föreningen arrenderar 19 stycken sjöar i Finspångs kommun, privata flugfiskefiskevatten och även sjön Lillskiren där vi kontinuerligt planterar in Regnbåge, Öring och Röding. Genom avtal disponerar vi även en del andra vatten.

Våra fiskarter

Gädda:

(Esox lucius) är en rovfisk som lever på norra halvklotet i sötvatten och bräckvatten. Den är en populär sportfisk. Gäddan är ej närbesläktad med näbbgädda.


Abborre:

(Perca fluviatilis) är en sötvattenslevande fisk som jagar i stim och tillhör familjen abborrfiskar och abborrsläktet.[3] Vanligtvis blir den 20-40 cm lång, men vissa exemplar kan bli drygt 50 cm långa.


Gös:

(Sander lucioperca) är en fisk i familjen abborrfiskar. I Västmanland och Nyland är gösen landskapsfisk.


Regnbåge,Öring och Röding: (Inplanterad)

Inplannterade i Lillskiren.


Asp: (Fridlyst)

(Aspius aspius, synonym Cyprinus aspius, L. 1758), i Småland kallad asping, tillhör familjen karpfiskar. Aspen har en långsträckt kropp med en djupt kluven stjärtfena. Fenorna är rödgrå till rödbruna. Bröstfenorna är långa, lite spetsiga och är det som är lättast att känna igen aspen på när den är i vattnet. Munnen har ett tydligt underbett och saknar tänder. Aspen kan bli mycket storväxt, de största exemplaren blir över 1 meter långa och kan väga över 12 kg. De fiskar som aspen kan förväxlas med är framförallt färna (Squalius cephalus) och id (Leuciscus idus


Mört:

Mörten (Rutilus rutilus) är en sötvattens- och bräckvattenfisk tillhörande familjen karpfiskar.

Våra sjöar

-Älgsjön

 

-Norrsjön

 

-Åmlången

 

-Bleken

 

-Bleklången

 

-Bönern

 

-Dovern

 

-Lillsjön

 

-Gron

 

-Mäseln

 

-Storskiren

 

-Näfsjön

 

-Lillskiren

 

-Lotorpsån

 

-Skuten

 

-Kalven

Senaste nyheterna

Isättning av fisk i Lillskiren

Idag satte föreningen i 500kg Regnbåge


Skapad : 4 September 2019


Kontakt


Finspångs Fiskevårdsförening

Box 115

61223 Finspång


Email: Kontakt@finspangsfiskevardsforening.se

Våra sponsorer

Copyright @ All Rights Reserved