Lillskiren

Ordningsregler gällande Lillskiren

 • Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas. Det skall medföras och om möjligt bäras synligt vid fiske för att förenkla fisketillsynens arbete.
 • Barn upp till 12 år fiskar på målsmans fiskekort och fångstkvot.
 • Fångstbegränsning: Högst tre laxfiskar per kort och dygn. När tre laxartade fiskar är fångade så avslutas fisket eller nytt fiskekort löses.
 • Catch and release vid mete och vinterfiske är inte tillåtet, skadad och fångad fisk ska avlivas så fort som möjligt.
 • Endast ett tacklat spö får medtagas till sjön. Till ett spö får fästas högst en fluga, ett drag eller en krok med bete.
 • Vid fiske får spö inte lämnas utan tillsyn.
 • Levande fisk får ej användas som agn.
 • Mäskning är inte tillåten.
 • Fiske från båt, kanot eller motsvarande är inte tillåtet.
 • Vid flytringsfiske är det endast tillåtet att fiska med flugspö, fluglina och fluga. (OBS. Särskilt flytringskort.)
 • Eldning är endast tillåtet på angivna platser med färdighuggen ved, kol eller briketter. Det är ABSOLUT förbjudet att hugga ner träd i skogen.
 • Camping är inte tillåtet i sjöns närområde (25 m).
 • Ciggaretfimpar får ej kastas i sjön (fisken äter fimpar och dör) .
 • Efter fisket städa efter er. Soptunnor finns utplacerade runt sjön och fiskrens kastas långt upp i skogen eller i sjön (inte vid strandkanten). Det som slängs i sjön skall punkteras så att det sjunker.
 • Transport till och ifrån fiske på skogsägarnas vägar sker på eget ansvar.
 • Brott mot gällande bestämmelser och att fiska utan gällande fiskekort beivras som olovligt fiske, vilket är straffbart och redskapen tas i beslag. Att bryta mot gällande bestämmelser kan medföra att fiskerätten omedelbart går förlorad. Att inte ta del av gällande bestämmelser befriar inte från ansvar.
 • Allt fiske sker på egen risk.

Senaste nyheterna

Isättning av fisk i Lillskiren

Idag satte föreningen i 500kg Regnbåge


Skapad : 4 September 2019


Kontakt


Finspångs Fiskevårdsförening

Box 115

61223 Finspång


Email: Kontakt@finspangsfiskevardsforening.se

Våra sponsorer

Copyright @ All Rights Reserved