Finspångs Fiskevårdsförening

Fiskearter

Gädda:

(Esox lucius) är en rovfisk som lever på norra halvklotet i sötvatten och bräckvatten. Den är en populär sportfisk. Gäddan är ej närbesläktad med näbbgädda.

 

Abborre:

(Perca fluviatilis) är en sötvattenslevande fisk som jagar i stim och tillhör familjen abborrfiskar och abborrsläktet.[3] Vanligtvis blir den 20-40 cm lång, men vissa exemplar kan bli drygt 50 cm långa.

 

Gös:

(Sander lucioperca) är en fisk i familjen abborrfiskar. I Västmanland och Nyland är gösen landskapsfisk.

 

Regnbåge,Öring och Röding: (Inplanterad)

Inplannterade i Lillskiren.

 

Asp: (Fridlyst)

(Aspius aspius, synonym Cyprinus aspius, L. 1758), i Småland kallad asping, tillhör familjen karpfiskar. Aspen har en långsträckt kropp med en djupt kluven stjärtfena. Fenorna är rödgrå till rödbruna. Bröstfenorna är långa, lite spetsiga och är det som är lättast att känna igen aspen på när den är i vattnet. Munnen har ett tydligt underbett och saknar tänder. Aspen kan bli mycket storväxt, de största exemplaren blir över 1 meter långa och kan väga över 12 kg. De fiskar som aspen kan förväxlas med är framförallt färna (Squalius cephalus) och id (Leuciscus idus

 

Mört:

Mörten (Rutilus rutilus) är en sötvattens- och bräckvattenfisk tillhörande familjen karpfiskar.

 

© Finspångsfiskevårdsförening. All Rights Reserved.