Våra vatten

Våra vatten

Skyddsvattentäkter

Inom föreningens vatten så finns 2st Skyddsvattentäkter för kommunens dricksvatten, Bleken och Näfssjön.

På dessa sjöar råder särskilda bestämmelser kring motorbåtsanvändning. Max 10hk och max 10l bränsle i tanken. Skyddszoner för motorbåtstrafik finns upprättade och särskilda bestämmelser som detaljeras enligt. Finspångs Kommun

Föreningen ombesörjer ett 20-tal sjöar i och runt om Finspång som erbjuder mycket bra fritids-och sportfiske för medlemmar och besökare. Merparten av alla sjöar innehåller naturligt förekommande stammar av Gädda, Abborre, Gös och olika arters vitfisk. Stödutplantering sker vid förekommande fall via Föreningens regi.

Lillskiren

Lillskiren (Lilla Skiren) är föreningens allmänna PutnTake vatten där vi erbjuder PutnTake fiske för våra medlemmar och gäster. Föreningen planterar kontinuerligt i Öring och Regnbåge i denna sjö. Se separat information här

Flugfiskesjöar

Föreningen har 3 stycken specifika flugfiskesjöar Stora Lisjön, Tjuthultesjön och Abborgölen som endast får nyttjas av föreningens medlemmar som tillhör Flugfiskesektionen. Till flugfiskesektionen krävs särskilt medlemskap och avgift. Kontakta föreningen för mer information.

 

Övriga vatten

Övriga vatten i föreningen regi (ett 15-tal) är vatten men naturligt förekommande fiskbestånd och medlemskap i föreningen alternativt dagkort eller månadskort ger fiskerätt i alla dessa sjöar året om. För mer information se här.