Kräftfiske

Kräftfiske

Föreningen säljer Kräftfiskelotter å Holmens vägnar på deras del av vattnet i sjön Bönnern. Kostnaden är 700kr per lott och säsong.


Kräftfiske får bedrivas from andra onsdagen i augusti (traditionell kräftfiskepremiär) till årskiftet.