Nyheter

Nyheter

Ungdomsfiske 2024

Skapad : 18 April,  2024

Finspångs Fiskevårdsförening anordnar ungdomsfiske lördagen 18/5 2024 vid båtbryggan i Skuten.
Föreningen arrangerar tillsammans med Medborgarskolan fiske från båt, samt en trevlig stund vid
bryggan med tilltugg och dryck.
Medlemmar i föreningen ställer upp med ett antal båtar (ca: 4-6st) där ungdomar kan följa med för
att fiska på Skuten/Dovern.
I första hand riktar vi oss till ungdomar, som bor i Finspångs kommun, i åldern 13-16 som sällan
eller aldrig har fiskat från båt tidigare.


Vi prioriterar att ungdomarna får fiska, vilket innebär att ev. förälder får följa med i mån av plats.
Vi kommer att köra ett pass på förmiddagen kl 9-12, och ett på eftermiddagen kl 13-16. Kom minst
20 min innan så att vi kan gå igenom några förhållningsregler i båten och säkerheten på sjön.
Flytväst är en självklarhet för att få följa med ut på sjön, medtag egen eller kontakta
Räddningstjänsten i Finspång som gärna lånar ut flytvästar.


I anmälan skall namn och adress och telefonnummer uppges och vilket av följande alternativen som
passar er bäst.


Alt. 1: Jag kan endast förmiddag
Alt. 2: Jag kan endast eftermiddag
Alt. 3: Spelar ingen roll, bara jag får fiska. Finns möjligheten fiskar jag gärna båda passen.


För att vi lättare ska kunna fördela deltagarna i båtarna, så skulle vi gärna vilja veta hur stor
erfarenhet av fiske ni har.
Kategori A: Nybörjare
Kategori B: Har fiskat lite tidigare
Kategori C: Är en van fiskare.


Anmälan är obligatorisk och sker på mejl senast 11/5 till: pelle.oskarsson@bahnhof.se .
När anmälan är mottagen svarar vi med ett mail, där det även finns lite mer info om vad som kan
vara bra att ta med sig och tänka på.
Först till kvarn gäller och alla ungdomar kommer att tas väl omhand av föreningen samt vara
försäkrade. Skickliga instruktörer med utrustning och båtar kommer att finnas till hands för
ungdomarna.


Välkommen önskar Finspångs Fiskevårdsförening.

Rallytävling Lillskiren/Lotorp

Skapad : 15 September, 2023

Det har nu blivit bekräftat att det kommer att hållas en rallytävling som påverkar fisket i våra flugfiskesjöar och i Lillskiren. Den 23/9 anordnas tävligen och den går från Blixtorp till Flasbjörke. Föreningen uppmanar alla flugfiskare att avhålla sig från fiske denna dag så man inte blir instängd och detsamma gäller för PutnTake fiske i Lillskiren. Försäljningsstopp av fiskekort för Lillskiren är infört på IFiske (man kommer inte kunna köpa dygnskort för denna tag).

Rallytävling Lillskiren/Lotorp

Skapad : 10 Augusti, 2023

Vi vet nu att tävlingen kommer att bli av lördagen 23 september och gå från Blixtorp till Flasbjörke över skogen. Detta innebär att access till Lillskiren och våra flugfiskesjöar kommer inte att kunna ske. Vägen kommer att vara avstängd 09:00 - 17:00 så vi kommer införa fiskestopp för Lillskiren denna dag (man kan inte köpa dagkort för Lillskiren på IFiske eller via våra återförsäljare) och ni som fiskar i Flugfiskesektionen kan ha tillgång till dessa sjöar innan och efter 09:00-17:00 om ni skall fiska denna dag. Helst ser vi att det är fiskestopp även för flugfiske då vi inte kan garantera tiderna och ni antingen kan bli "inlåsta" eller "utlåsta" från flugfiskesjöarna om ni ger er ut.

Ungdomsfiske Skuten/Dovern

Skapad : 9 Augusti, 2023

Finspångs Fiskevårdsförening anordnar ungdomsfiske lördagen 2/9 2023 vid båtbryggan i Skuten. 

Föreningen arrangerar tillsammans med Medborgarskolan fiske från båt, samt en trevlig stund vid bryggan med tilltugg och dryck.

 

Medlemmar i föreningen ställer upp med ett antal båtar (ca:4-6st) där ungdomar kan följa med för att fiska på Skuten/Dovern.

I första hand riktar vi oss till ungdomar, som bor i Finspångskommun, i åldern 13-16 som sällan eller aldrig har fiskat från båt tidigare.

 

Vi kommer att köra ett pass på förmiddagen kl 9-12, och ett påeftermiddagen kl 13-16. Kom minst 20 min innan så att vi kan gå igenom någraförhållningsregler i båten och säkerheten på sjön.

 

Flytväst är en självklarhet för att få följa med ut på sjön,medtag egen eller kontakta Räddningstjänsten i Finspång som gärna lånar utflytvästar.

 

I anmälan skall namn och adress uppges och vilket av följandealternativ som passar er bäst.

Alt. 1: Jag kan endast förmiddag

Alt. 2: Jag kan endast eftermiddag

Alt. 3: Spelar ingen roll, bara jag får fiska. Finns möjlighetenfiskar jag gärna båda passen.

 

Anmälan är obligatorisk och sker på mejl senast 25/8till: pelle.oskarsson@bahnhof.se

 

Först till kvarn gäller och alla ungdomar kommer att tas välomhand av föreningen samt vara försäkrade. Skickliga instruktörer medutrustning och båtar kommer att finnas till hands för ungdomarna.

Rallytävling vid Lillskiren

Skapad : 9 Augusti, 2023

Föreningen har blivit uppmärksammade på att det kommer att anordnas en rallytävling i skogarna runt Lillskiren och där vägen från Blixtorp till Flasbjörke då skulle spärras av under en dag. Föreningen undersöker detta närmare de kommande veckorna men detta resulterar troligtvis i att en viss dag under slutet av september så går det inte att åka till eller från Lillskiren så den dagen undanbedes fiske. Så fort vi vet mer sätter vi upp information vid sjön och går ut med mer information här och via Facebook.

Trollkärringskogens Naturreservat

Skapad : 9 Augusti, 2023

Länsstyrelsen planerar att skapa ett naturreservat i anslutning till Föreningens PutnTake sjö Lillskiren. Naturreservatet kommer att gränsa mot sjön vid Finspångsviken och bort mot K1/K2. Föreningen har med anledning av detta svarat på Länsstyrelsen remiss i ärendet och där bett om lite speciella förutsättningar så att vi kan fortsätta vår verksamhet som vanligt vid Lillskiren (dispens för att röja sly i direkt anslutning till sjön samt tillstånd att förbättra/anlägga spänger och kastplatser). Länsstyrelsens beslut fattas under hösten.

Isättning Gös

Skapad : 9 Augusti, 2023

Under kommande vecka kommer föreningen att sätta ut över 25.000 gösyngel i våra ordinarie sjöar. Detta för att öka chanserna till god tillgång på gös. Detta är 4:e året i en beslutad femårsplan som föreningen har att stödinplantera gös vi våra vatten.

Årsmöte 2023

Skapad : 10 april, 2023

Den 20 April kl 19:00 håller föreningen årsmöte i våra lokaler (Mathias Kaggs väg) i föreningens lokaler. Styrelsen hälsar alla välkomna och förtäring kommer att erbjudas.

Bussresa till Sportfiskemässa 2023

Skapad : 3 Februari, 2023

Finspångs Fiskevårdsförening anordnar bussresa till Sportfiskemässan i Älvsjö, Stockholm Söndagen den 19 Mars.

Vi har bokat en buss med ca 50 platser. Föreningen betalar bussen medan Ni som följer med får betala inträdet till mässan.

OBS att medlemsavgiften för 2023 skall vara betalad vid anmälan där medlemsnummer skall anges.

Kontroll kommer att ske. Max 2 platser får bokas vid anmälan.

Först till kvarn gäller.

Vi återkommer med tider och platser för upphämtning.


Välkomna med anmälan som skall göras via mail till:

hakan.ffvf@gmail.com

Ändrade priser på Fiskekort för 2023

Skapad : 2 Januari, 2023

Diverse priser på våra olika fiskekort har uppdaterats för 2023 på IFiske. 

Förändringar kring Fiskekort 2023

Skapad : 11 November, 2022

Vi kan inte under rådande omständigheter med fiskeleveranser kunnat garantera leverans av isättning av regnbåge eller röding i våra put n take vatten så som Lillskiren. Därför  har styrelsen beslutat att till 2023 så kommer inga årsfiskekort Lillskiren att säljas för våra medlemmar eller gäster. 

Skapad : 6 Oktober, 2022

Till våra medlemmar och fiskande gäster i Lillskiren.

Tyvärr måste vi meddela att vår leverantör av fisk ej kan leverera regnbåge i den omfattning som föreningen tänkt. Kommande planerade isättning i september kommer ej att ske. Det är mycket osäkert om vi kommer få fisk till isättningarna som planeras i oktober och november. Detta beror på att vår leverantör har slut på fisk. Flera somrar med mycket varmt väder, dålig tillväxt i odlingen och covid pandemi då många fiskare besökt liknande sportfiskeanläggningar och med det ökat antal föreningar som köpt fisk har gjort att fisk ej kan levereras.

Vår kollega #ÖstergötlandsSportfiskeguidning som har hand om Magnehultån och sjöarna i Ristområdet upplever devis samma problem.

Vi hoppas att situationen förbättras men detta är något som föreningen ej kan göra något åt.

Vi hoppas på förståelse

Senaste nytt

Skapad : 29 april, 2022

Årsmötet för föreningen löpte på bra men deltagandet var skralt. Styrelsen beslut att tilldela föredetta kassör Per-Olof Johansson Hedersmedlemskap i föreningen (livslångt gratis medlemskap och fritt fiske i alla våra vatten) offentliggjordes på årsmötet. Program för metestävlingarna 2022 finns under Sportfiskefliken. Isättning av fisk i Lillskiren och flugfiskesjöarna löper på enligt plan. Styrselsen märker av den digitala satsningen som gjordes inför 2022 och just nu väljer ca 25% av våra medlemmar att förlänga sitt medlemskap via IFiske. Vi tackar för detta då det leder till besparingar för föreningen. Tillsynen vid våra sjöar utökas då 3 nya tillsyningsmän genomgått utbildning hos Länsstyrelsen. Styrelsen kommer under försommaren att försöka kontraktera en bygg-entreprenör som hjälper oss att fixa till gångbryggor och grillplatser mm runt Lillskiren. Mer om detta senare. De sista veckornas strul med vägen till Lillskiren är nu hanterade och vägen är åter igen färdbar för våra fiskare.

Årsmöte 2022

Skapad : 19 mars, 2022

Den 28 April kl 19:00 håller föreningen årsmöte i våra lokaler (Mathias Kaggs väg) i Hemvärnets gamla lokaler. Styrelsen hälsar alla välkomna och förtäring kommer att erbjudas.

Digital satsning och medlemskap 2022

Skapad : 28 Januari, 2022

Årsmötet röstade igenom en digital satsning för föreningen där medlemskap (befintliga och nya) är billigare ifall dessa löses digitalt via IFiske. Styrelsen kan konstatera att denna satsning hittills varit en succé. Under januari har mer än 50 procent av medlemskapen lösts digitalt via IFiske och då till billigare pris. Styrelsen uppmanar er som inte förlängt ert medlemskap att göra så och då givetvis digitalt. Vill man ha hjälp med IFiske-registreringen så går det bra att kontakta någon i styrelsen så hjälper vi gärna till (se Kontakt) på hemsidan.

Årsmöte och förändringar inför 2022

Skapad : 27 November, 2021

Trots Corona-pandemin lyckades föreningen hålla årsmöte under hösten. Förutom förändringar i styrelsen så röstade årsmötet igenom en Digital satsning inför 2022 (mer information kommer att skickas ut till jul). Medlemsavgifterna behålls på 2021 års nivå via IFiske (Befintlig medlem 180kr/år och ny medlem 200kr/år) men för de som vill ha medlemskort (plastkort) och klistermärke så kommer medlemskapet att höjas med +50kr ( 230kr för befintliga och 250kr för nya medlemmar).

Denna satsning kommer via att endast ca 10% av medlemmarna valt att köra digitalt under 2020. Ytterligare 5-10% har valt att bli digitala under 2021 så styrelsen hoppas på högre volymer under 2022 i och med denna satsning, för att spara på miljön och vår ekonomi.

Kräftfiske och Kräftlotter

Skapad : 28 Juli, 2021

Under 2021 s sköter Holmen Skog AB kräftlottförsälningen för Näfssjän och Mäslen. Föreningen har fortsatta diskussioner med Holmen inför 2022 och ifall vi då skall ta över hanteringen av dessa sjöar.

Båtplatser och annat

Skapad : 13 Juli, 2021

Årsmötet som var planerat blev som ni vet inställt och föreningen återkommer senare i höst, då förhoppningsvis restrektionerna har lättat. Håll utkick i lokalpressen och på hemsida/Facebook.


Föreningen har nu börjat märka upp båtar som inte ligger på godkänd båtplats. Se Våra Vatten - Båtplatser eller IFiske för mer information. Gäller endast Holmens del av vissa vattendrag/sjöar.

Årsmöte och arbetsdag

Skapad : 27 Mars, 2021

Lördagen 17/4 uppmanas föreningens medlemmar att hjälpa till vid en arbetsdag vid Lillskiren. Vi kommer att måla om grillplatser och fixa gångramper etc runt om sjön. Arbetslaget samlas 09:00 vid handikapp-bryggan för vidare instrukrtioner. 


Föreningen planerar kommande årsmöte till Vibjörnsparken (Klippestorpsgården) 27/5 kl 19:00 så att vi kan genomföra ett Covid-säkert möte under dessa omständigheter. Föreningen ber er respektera avstånd vid närvaro och säker hantering av mötet.

Lillskiren mm

Skapad : 27 Mars, 2021

Isen börjar nu ge sig på Lillskiren och våra andra sjöar. Våra medlemmar och besökare är välkomna till vårfiske men uppmanas att först kontrollera förhållandena innan fiskekort köpes (vissa vikar har fortfarande is).

Under våren/sommaren har styrelsen åtagit sig å Holmens vägnar att ordna båtplatser och publicera dessa på hemsidan så det återkommer vi till snart. I samband med detta kommer föreningen att hjälpa Holmen att beivra otillåten uppläggning av båtar.Röding till Lillskiren

Skapad : 22 Januari, 2021

Idag har föreningen planterat ut ca 1000st fångstfärdiga rödingar i Lillskiren. Styrelsen hoppas att detta tillskott skall ge nöje den kvarvarande pimpelsäsongen och utgöra en extra kick även när spinn- och flugfiskesäsongen kommer igång igen.

Isen kommer...

Skapad : 25 December, 2020

Kylan och isen är på väg. Idag finner vi vår PutnTake-sjö Lillskiren isbelagd med en tunn hinna som gör det väldigt svårtfiskat eller i stort sätt omöjligt. Isen är inte bärkraftig ännu utan vi kommer ha en period av oklart läge beträffande fisket och vi får se hur det utvecklar sig framåt.

Ungdomsmedlemskap

Skapad : 19 December, 2020

Styrelsen har beslutat undantagsregler för ungdommar mellan 12-18 år när det kommer till medlemskap. Personer mellan 12 och 18 år kan nu söka eget medlemskap i föreningen och därmed då få fiskerätt i alla ordinarie sjöar, precis som en ordinarie medlem. Detta medlemskap är personligt och kostar 50kr per år. Det går fortsatt lika bra att som ungdom fiska via ett medlemskap som antingen mamma eller pappa har i föreningen då dessa ordinarie medlemskap är så kallade familjemedlemskap. Denna nya typ av medlemskap för 12-18 åringar kan ansökas av undomar som av någon anledning ändå vill ha eget medlemskap eller av sådana ungdomar vars föräldrar inte är medlemmar i föreningen alls. Styrelsen vill dock påpeka att målsman är ansvariga för säkerheten för dessa ungdomar när de ger sig ut och fiskar.


Ungdomsmedlemskapet kan tillsvidare endast ansökas via hemsidan eller via e-post (alltså inte via IFiske ännu)


Som ungdomsmedlem får man också rätten att köpa PutNTake-kort till Lillskiren för rabatterat medlemspris.

Pimpeltävling, Årskort och Årsmöte

Skapad : 19 December, 2020

Sportfiskesektionen har flyttat tävlingsdagen för pimpel till den 17/1.

Styrelsen har beslutat att pga rådande situation med Covid-pandemin så kommer 2021 års årsmöte planeras till maj alternativ juni och enligt reglerna utlysas minst 21 dagar före mötesdagen.

Styrelsen har också beslutat att höja avgiften för årskort till Lillskiren (PutnTake) till 3000kr from nästa år (2021).

Holmen och samarbeten

Skapad : 27 November, 2020

Föreningen har accepterat en höjning av arrendet av fiskevatten från Holmen per 2021 och arbetar samtidigt på hur man skall hantera denna situation. Förutom detta så har Holmen erbjudigt föreningen att hantera kräftfiske i Näfsjön och Älgsjön samt hanteringen av båtplatser vid Holmens alla vatten. Föreningen kommer att återkomma med besked hur vi ställer oss till dessa erbjudanden och vad det innebär för våra medlemmar. Vintersäsongen närmar sig och Sportfiskesektionen planerar att erbjuda pimpelfisketävling 24/1 i vår regi. Mer information kommer senare. Föreningen diskuterar också stödinplanteringssatsningar till 2021 av gös i Mäseln, Bönnern och Bleklången. Föreningen planerar också extra isättning av regnbåge under 2021 samt diskuterar hur årsstämman skall kunna avhandlas ifall vi måste sköta detta under pandemi-regler. Mer information kring detta under våren.

Nya avgifter 2021

Skapad : 14 November, 2020

Inför 2021 så kommer medlemskapsavgiften att höjas enligt följande; 180kr förnyat medlemskap och 200 för nya medlemmar. Förlängningar och nya medlemskap via IFiske kommer att fungera efter 1/1 2021 så att föreningen får in dessa på rätt räkenskapsår.

Utöver dessa justeringar kommer följande prisjusteringar gälla per 2021;

- Dagkort - 40kr

- Månadskort - 120kr

- P&T Medlem (Lillskiren) - 150kr

- P&t Icke Medlem (Lillskiren) - 200kr

- P&T Flytring (Lillskiren) - 220kr

- Grillhuset (Lillskiren) - 700kr plus 150kr per kort

Isättning av fiske och vintersäsongen

Skapad : 24 October, 2020

Föreningen sätter fortsatt i fisk i Lill-skiren till isen kommer. Parallellt med detta så planeras isfiske-säsongen (tävlingar) för medlemmar och östgöta-distriktest deltagare.

Isättning av fiske och företagsevent

Skapad : 30 Juni, 2020

Föreningen sätter kontinuerligt i fisk i form av Regnbåge/Öring i Lillskiren. Detta sker under den isfria perioden av året och frekvensen varierar beroende på uttag och fisketrycket.


Föreningen får med jämna mellanrum förslag om att tillhandahålla båtar för uthyrning till våra sjöarn inkl Lillskiren. Allmänt så är detta inget föreningen kan tillhandahålla pga arbetsgivaransvar och försäkringssituationen och beträffande Lillskiren så är båtar förbjudna i denna sjö.


Föreningen tittar på möjligheterna att tillhandahålla uthyrning av grillstugan inklusive större mängder fiskekort i paketpris till företag som önskar ordna företagsevent vid Lillskiren. Vi återkommer med mer information när förslaget är berett och eventuellt beslutat av styrelsen. 

Nya regler för Dygnskort samt isättning av fiske

Skapad : 30 Mars, 2020

Tidigare har föreningen salufört Dygnskort, till PutnTake, via våra återförsäljare som gav rätt till att fiska från klockslag inköpsdagen till samma klockslag dagen därpå. Dessa kort är nu borttagna och de Dygnskort som nu finns via iFiske och via våra återförsäljare är giltiga 00:00 - 23:59 inköpsdagen. Fiskereglementetet och regler kring antal fisk per dag/kort är oförändrat.


För er som är intresserade av att köpa sk Flytringskort så går dessa endast att köpa via iFiske from nu - dessa finns alltså inte längre kvar via våra återförsäljare.


Föreningen har fyllt på med 500kg Regnbåge i Lillskiren förra torsdagen. 

iFiske och allmän information

Skapad : 21 Mars, 2020

Föreningen ser gärna att ni medlemmar söker fortsatt medlemskap via iFiske i fortsättningen. I och med denna tjänst blir det både enklare för er att få ert medlemskap och föreningen sparar också pengar då vi slipper skicka ut medlemsmärken till er.


Årsmötet som hölls för ett par veckor sedan beslutade att medlemsavgiften kommer att höjas till nästa år med 10kr. (Förnya medlemskap kommer alltså kosta 180kr och nya medlemmar 200kr).

Årsmötet beslutade om följande personer/förändringar till styrelsen;

Håkan Strömberg - Kassör

Johan Lachan - Sekreterare

Timo Raninen Dahl - Vice Ordförande

Per Oskarsson - Ledamot

Mattias Holmgren - Suppleant

Kjell Svensson - Suppleant


På kommande styrelsemöte i april så kommer styrelsen ta ställning till beslut om utsättning av gös i Mäseln och Bönnern. Planen är 4000st per sjö i augusti. Vidare så kommer med tanke på rådande omständigheter med Corona föreslås fritt fiske i ordinarie sjöar (ej PutnTake - Lillskiren och flugfiskesjöarna) för alla skolungdomar under 15 år över en period av 3 månader. Fattar styrelsen detta beslut som kommer det offentliggöras på hemsida/facebook och i ortspress.


Isättning av Regnbåge och Öring i Lillsskiren och Flugfiske sjöarna ligger veckor bort enligt nuvarande planering och det ser postivit ut med tanke på vädret.

Vägunderhåll och nytt dagkort

Skapad : 3 Mars, 2020

Holmen har nu meddelat att man tänker Underhållshyvla samt lägga på grus på de värsta sträckorna på vägen till Lillskiren. Detta kommer troligtvis ske framåt sommaren - maj till juli. 

Föreningen har beslutat att erbjuda våra gäster ett nytt dagkort för våra ordinarie sjöar (alltså ej för PutnTake i Lillskiren eller flugfiskesjöarna). Kortet kommer endast finnas tillgängligt via iFiske och kommer kosta 30kr/dag.

Fiskeläget och planering 2020

Skapad : 7 Februarii, 2020

Som bekant så har kung Bore valt att utebli från från sin plikt och vintern lyser med sin frånvaro i vår region... Inga pimpeltävlingar går att arrangera och detsamman gäller för övriga klubbar i distriktet. Se fliken Sportfiske för mer infomation kring Pimpel SM 2021 och konsekvenserna av vädret. 

Som meddelat tidigare så planerar föreningen att stödutplantera gös i Mäseln och Bönnern under året och planeringen för detta fortlöper enligt plan. 

Föreningen har under december/januri köpt in och placerat ut skyltar vid våra fiskevatten, som infomerar om fiskekort via iFiske. Hittills, sedan årsskiftet, har ca 60st av föreningens totala antal medlemmar (1300st) valt att gå över till digitalt medlemskap via iFiske (som resulterar i lägre kostnader för föreningen) och vi önskar att fler väljer detta alternativ framöver. Desto fler som väljer detta alternativ desto mer pengar får föreningen över till att bedriva aktiv fiskevård och stödutplantering av tex gös i våra sjöar. (Ladda hem appen på din telefon och köp ditt medlemaskap via den - det är enkelt!)

För er som fiskar vid Lillskiren (PutnTake) så kommer föreningen sätta upp en ny djupkarta vid sjön och vi önskar självklart att dessa får vara orörda från förstörelse. (Ta hellre kort på kartan med er telefon än plocka ner den för eget bruk - det finns ingen anledning till att sabotera för andra). 

Föreningen har den senaste veckan inför nytt kort - Dagkort, för 30kr, för de besökare som vill fiska en dag hos oss (gäller ej Lillskiren PutnTake eller våra flugfiskesjöar, som kräver särskild medlemskap, utan endast våra ordinare sjöar)

Vår Flugfiske sektion annordnade en trivsam kväll för ett tag sedan med flugbindar tema och detta kommer att upprepas nu i veckan den 12/2 kl 18:30 i Hemvärnslokalen.

Årsmöte 2020 och andra nyheter

Skapad : 31 Januari, 2020

Föreningens årsmöte med sedvanliga förhandlingar inträffar i mars.

Föreningen bjuder sedvanligt på smörgåstårta med kaffe och läsk.


Hemvärnslokalen

Mathias Kaggs väg


Torsdagen 5 Mars 2020

19:00

Skapad : 31 Januari, 2020

  • Föreningen undersöker möjligheten mot Holmen att få vägen till Lillskiren fixad.
  • För bokningar av Grillhuset vid Lillskiren skall Ove Karlsson kontaktas. Se mer under fliken Lillskiren.
  • Föreningen kommer att sätta upp inplastad djupkarta av Lillskiren på anslagstavlan i anslutning till sjön.
  • Under 2020 ämnar föreningen, förutom att kontinuerligt sätta ut öring och regnbåge i våra flugfiskesjöar samt Lillskiren, också sätta ut gös i sjöarna Bönnern och Mäseln. Detta som en del i en ny flerårsplan att stödutplantera gös i våra sjöar.

Djupkarta Lillskiren mm

Skapad : 10 Januari, 2020

Under fliken Lillskiren presenterar nu Föreningen en djupkarta över sjön för medlemmar och besökare.

Våra sjöar för fortfarande isfria men vintern ligger inför dörren så tänk på säkerheten när väl isen lägger sig.

Nytt Reglemente och Stadgar inför 2020

Skapad : 24 December, 2019

Som några av våra medlemmar eller besökare kanske har märkt så har föreningen placerat ut fiskekortsskyltar för iFiske vid våra sjöar. Detta är en del av lanseringen av iFiske, en digital tjänst där man nu kan köpa medlemskap och fiskekort hos oss, och som går i full drift till årsskiftet. Du kan redan nu göra följande;

  • Som befintlig medlem förlänga ditt medlemskap för 2020. (Då betalar du ej inbetalningskortet som kommer i brevlådan till våren)
  • Som icke-medlem ansöka om medlemskap i föreningen för 2020.
  • Som både medlem och icke-medlem köpa Dagkort för Lillskiren, månadskort för våra andra sjöar mm.


Läs mer om detta under Fiskekort och Medlemskap samt hitta oss som "Finspångs FVF" i iFiske-appen eller på datorn.


Föreningen vill också meddela att det just nu avverkas det i skogarna runt om Lillskiren så vägarna är uppkörda och gropiga så ta det lungt när ni tar i fram på vägarna.

Isättning av fisk i Lillskiren

Skapad : 11 November, 2019

Förra veckan satte föreningen i 500kg Regnbåge i Lillskiren för att fylla på beståndet för våra medlemmar och besökare. Fisken kommer ifrån Källefalls fiskeodling och håller prima kvalitet. Detta blir den sista isättningen som görs innan isen lägger sig.

Isättning av fisk i Lillskiren

Skapad : 4 September, 2019

Idag satte föreningen i 500kg Regnbåge i Lillskiren för att fylla på beståndet för våra medlemmar och besökare. Fisken kommer ifrån Källefalls fiskeodling och håller prima kvalitet. Klunsar på >3kg finns med i isättningen denna gång.

Tillsyningsmän

Skapad : 20 Augusti, 2019

Föreningen söker fler tillsyningsmän för att kontrollera att regler följs och ordning upprätthålls på våra sjöar. Är du intresserad av att bli Tillsyningsman kontakta föreningen för mer information.

Kräftfiske

Skapad : 20 Augusti, 2019

Kräftfiskesäsongen är på intet sätt slut ännu (första onsdagen i augusti till årsskiftet) och föreningen säljer kräftfiskelotter i sjön Bönnern beläget i centrala Finspång. Priset är 700kr per lott och säsong. Kontaka föreningen vid intresse för att hyra en lott. Rapporter ger att det skall vara bra med kräftor och bra storlek.

Årsmöte 2019

Skapad : 21 Mars, 2019

Sedvanliga årsmötes förhandlingar och förslag till nytt reglemente och nya stadgar.


Föreningen bjuder sedvanligt på smörgåstårta med kaffe och läsk.


Hemvärnslokalen

Mathias Kaggs väg


23 April 2019

19:00