Lillskiren

Lillskiren

Isättning av fisk mm

Skapad : 27 November, 2020

Den 19/11 så satte föreningen i regnbåge i Lillskiren senast. Detta blir troligtvis den sista isättningen innan isen lägger sig. Totalt har föreningen under året planterat ut cirka 4 ton regnbåge i Lillskiren för våra medlemmar och besökare. Vi hoppas på en normal vinterperiod med is så att det går att lura upp en regnbåge eller två via pimpelfiske sen.

Från och med nu så hanteras bokning av Grillhuset vid Lillskiren av Håkan Strömberg, 070-626 09 88 eller 076-107 41 09.

Isättning av fisk

Skapad : 24 October, 2020

Föreningen har satt i fisk under augusti, september och oktober i våra Putntake sjöar. Medlemmar och besökande har haft fantasiska upplevlerser vid vid Lill Skiren under sommar-höst-månaderna. Planen är att fortsätta att plantera in fisk till isläggningen sker. Vi önskar god fiskelycka till alla som försöker att dra upp något i våra vatten.

Isättning av fisk

Skapad : 30 Juni, 2020

Föreningen sätter kontinuerligt i fisk i form av Regnbåge/Öring i Lillskiren. Detta sker under den isfria perioden av året och frekvensen varierar beroende på uttag och fisketrycket.

Grillhuset

Skapad : 31 Januari, 2020

För bokning av föreningens Grillhus i anslutning till Lillskiren kontakta Ove Karlsson, 0734-233684

Djupkarta - Lillskiren

 • Föreningen publicerar en djupkarta över Lillskiren för våra medlemmar och besökare
 • Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas. Det skall medföras och om möjligt bäras synligt vid fiske för att förenkla fisketillsynens arbete.
 • Ett barn upp till 12 år fiskar på målsmans fiskekort och fångstkvot.
 • Fångstbegränsning: Högst tre laxfiskar per kort och dygn. När tre laxartade fiskar är fångade så avslutas fisket eller nytt fiskekort löses.
 • Catch and release vid mete och vinterfiske är inte tillåtet, skadad och fångad fisk ska avlivas så fort som möjligt.
 • Endast ett tacklat spö får medtagas till sjön. Till ett spö får fästas högst en fluga, ett drag eller en krok med bete.
 • Vid fiske får spö inte lämnas utan tillsyn.
 • Levande fisk får ej användas som agn.
 • Mäskning är inte tillåten.
 • Fiske från båt, kanot eller motsvarande är inte tillåtet.
 • Vid flytringsfiske är det endast tillåtet att fiska med flugspö, fluglina och fluga. (OBS. Särskilt flytringskort.)
 • Eldning är endast tillåtet på angivna platser med färdighuggen ved, kol eller briketter. Det är ABSOLUT förbjudet att hugga ner träd i skogen.
 • Camping är inte tillåtet i sjöns närområde (25 m).
 • Ciggaretfimpar får ej kastas i sjön (fisken äter fimpar och dör) .
 • Efter fisket städa efter er. Soptunnor finns utplacerade runt sjön och fiskrens kastas långt upp i skogen eller i sjön (inte vid strandkanten). Det som slängs i sjön skall punkteras så att det sjunker.
 • Transport till och ifrån fiske på skogsägarnas vägar sker på eget ansvar.
 • Brott mot gällande bestämmelser och att fiska utan gällande fiskekort beivras som olovligt fiske, vilket är straffbart och redskapen tas i beslag. Att bryta mot gällande bestämmelser kan medföra att fiskerätten omedelbart går förlorad. Att inte ta del av gällande bestämmelser befriar inte från ansvar.
 • Allt fiske sker på egen risk.

Ordningsregler gällande Lillskiren